Privacyverklaring (EU)

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 06/07/2023 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://thesocialmediaclub.be over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

3. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

4. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

5. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

7. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Contactinformatie

Motionmill bv
Grotesteenweg 91
2600 Antwerpen
België
Website: https://thesocialmediaclub.be
E-mail: info@motionmill.com
Telefoonnummer: +32 (0)3 286 8040

Bijlage

Events Manager

We gebruiken Google-diensten om kaarten te genereren en automatische aanvullingen te bieden bij het zoeken naar evenementen op locatie, waarbij gegevens kunnen worden verzameld via je browser in overeenstemming met het privacybeleid van Google. We verzamelen en bewaren informatie die je aan ons verstrekt bij het maken van een reservering, met als doel het reserveren van de door jou aangevraagde plaatsen op ons evenement en het bijhouden van een aanwezigheidsregister. We verzamelen en bewaren informatie die u ons verstrekt over evenementen (en bijbehorende locaties) die u op onze site wilt publiceren. We kunnen cookies gebruiken om tijdelijk informatie op te slaan over een lopende boeking en eventuele fout-/bevestigingsberichten tijdens het indienen of beheren van uw evenementen en locaties.  

WP Mail Logging

Wanneer u deze site gebruikt, veroorzaken verschillende acties (bijv. commentaar geven) het verzenden van e-mails. Deze bevatten informatie over u die is gekoppeld aan uw e-mailadres. Welke gegevens deel uitmaken van deze e-mails hangt af van de uitgevoerde actie. Deze e-mails worden opgeslagen en zijn toegankelijk voor het sitebeheer als logboek.  

iThemes Security

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we dat doen

Cookies
Bij het bezoeken van de inlogpagina wordt een tijdelijke cookie geplaatst die compatibel is met sommige alternatieve inlogmethoden. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en verloopt na 1 uur.
Security logs
Het IP-adres van bezoekers, de gebruikers-ID van ingelogde gebruikers en de gebruikersnaam van inlogpogingen worden voorwaardelijk vastgelegd om te controleren op kwaadaardige activiteiten en om de site te beschermen tegen specifieke soorten aanvallen. Voorbeelden van omstandigheden waarin logging plaatsvindt, zijn inlogpogingen, uitlogverzoeken, verzoeken voor verdachte URL's, wijzigingen in de inhoud van de site en wachtwoordupdates. Deze informatie wordt 30 dagen bewaard.
Met wie we je gegevens delen
Deze site wordt gescand op mogelijke malware en kwetsbaarheden door de iThemes Site Scanner. We sturen geen persoonlijke informatie naar de scanner; de scanner kan echter wel persoonlijke informatie vinden die publiekelijk is geplaatst (zoals in commentaren) tijdens de scan.
Hoe lang we uw gegevens bewaren
Security logs worden 30 dagen bewaard.  

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Deze site gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om Browser en Apparaat gebaseerde Toestemming te verzamelen en vast te leggen. Voor deze functionaliteit wordt je IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Deze dienst verwerkt geen persoonlijk identificeerbare informatie, en deelt geen gegevens met de dienstverlener. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.  

Akismet

We verzamelen informatie over bezoekers die commentaar geven op Sites die onze Akismet anti-spamservice gebruiken. De informatie die we verzamelen is afhankelijk van hoe de Gebruiker Akismet instelt voor de Site, maar omvat doorgaans het IP-adres van de commentator, de user agent, de referrer en de URL van de Site (samen met andere informatie die rechtstreeks door de commentator is verstrekt, zoals zijn naam, gebruikersnaam, e-mailadres en de opmerking zelf).

The Social Media Club