Heel wat bedrijven beseffen reeds dat ze “iets” met Social Media moeten of kunnen doen, maar nog al te vaak vormt dit “iets” doen met Social Media een doel op zich. Ze maken profielen aan, maar doen er daarna niets meer mee waardoor hun profielen al snel in slapende profielen overgaan. Profielen die een stille dood sterven dus. Er werd niet opvoorhand nagedacht over hoe ze te werk willen gaan en vooral wat met al dat “iets” met Social Media doen, willen bereiken.

Social Media als doel op zich is passé, voorbijgestreefd.
Wat blijft er dan nog over?

Tools

Wij, van The Social Media Club, zijn ervan overtuigd dat Social Media geen doel op zich mogen zijn. Social Media zijn tools om bepaalde doelen, zoals versterking van je identiteit, meer zichtbaarheid en meer naambekendheid, te bereiken.

Wij, van The Social Media Club, reiken je een kader aan waarbinnen die verschillende tools een plek krijgen; ingezet kunnen worden voor een bepaald doel. Bestaan facebook en twitter nog over 10 jaar? Dat kan niemand met zekerheid zeggen, maar Social Media ann sich zal nog steeds omnipresent zijn. Ons kader of onze handvaten zorgen ervoor dat jij en jouw bedrijf over 10 jaar nog steeds weten hoe jullie met Social Media moeten omgaan, hoe jullie het moeten inzetten op een effectieve manier.

Kader

Die handvaten of dat kader, waar we zonet naar verwezen, bestaat uit 3 stappen + 1. Dit beschouwen we, of je nu deelneemt aan een workshop of nood hebt aan consultancy op maat, dus als de handvaten of uitgangspunten (noem het zoals je wilt) die ervoor zorgen dat je de beschikbare tools, Social Media, op een gerichte manier kan inzetten ten voordele van je bedrijf.

3 stappen + 1 dus die we met jullie zullen doorlopen: listen, talk, engage en change. Social Media zijn hiervoor de toolsVerandering is het doel. Deze verandering begint intern bij je bedrijfscultuur en je perspectief op communicatie. Daarna komt het erop aan deze verandering uit te stralen naar de buitenwereld toe.

Deel deze pagina

FacebookTwitterMore...