Moeilijke vraag. Daar zijn we ons van bewust.
Want wat levert een sterk logo je eigenlijk op?
Is er iemand die dat exact weet?
In cijfers liefst.
We houden namelijk van cijfers.
Ze geven ons een houvast.
Zekerheid.
Zwart op wit.
Feiten.
Ja, inderdaad, het gaat hier wel degelijk opnieuw over ROI.
Het was namelijk één van de vragen die vorige week, tijdens onze allereerste Thinkibar, voer tot discussie was.

Laten we de cijfers even achterwege laten.
Dat is alvast beter voor onze gemoedsrust.
Niet alles is te vatten in cijfers, al zouden we dat graag willen.
Cijfers zijn vaak hét bewijs of we al dan niet goed bezig zijn.
Cijfers leggen we graag voor aan onze bazen en marketing managers.
Het lijkt, nog steeds, de enige manier om onze uitgaven te kunnen verantwoorden.
Cijferstress!
Daar lijden de meesten van ons aan.
Laten we ons dus even beperken tot datgene dat we wel (kunnen) weten als het op ons logo aankomt.
Wat het ons oplevert in cijfers, daar kunnen we misschien niet direct een getal op plakken.
Maar wat we wel weten is dat een sterk logo ons heel wat andere dingen, die op het eerste zicht minder van belang lijken, kan opleveren.
Een sterk logo is onderdeel van onze branding.
Het is het extern herkenningspunt van ons bedrijf.
In één oogopslag krijgen we met ons logo heel wat verteld.
Wie we zijn, waar we voor staan, hoe we ons willen profileren.
Op basis van je logo beslissen potentiële klanten of jouw bedrijf bij hen past of niet.
Een sterk logo laat je dus bijvoorbeeld toe om de juiste mensen te bereiken, namelijk de mensen die jij graag als klant wilt.
Mits een diepgaande analyse en een goede designer, kan je een logo ontwerpen met een verhaal.
Een logo dat je identiteit versterkt.
Sterke logo’s hoeven geen duizenden euro’s te kosten.
Toch zijn (de meeste) ondernemers overtuigd dat een sterk logo een goede investering is.
Investeren in een logo wordt minder in vraag gesteld dan investeren in social media.
Al kunnen we ook op de ROI van een sterk logo vaak geen cijfer plakken.
En is dat überhaupt wel nodig?

Terug naar onze oorspronkelijke vraag: Levert social media evenveel op als een sterk logo?
Een vergelijking waar we nooit uitkomen.
En is het, opnieuw überhaupt, wel de juiste?
Wat levert ons logo nu weer op? In cijfers?
Wat levert social media nu weer op? In cijfers?
Kunnen we de ROI van beiden met elkaar vergelijken?
U voelt het al … neen.
Want we zitten met twee vervelende onbekenden.
Opbrengst logo = X
Opbrengst social media = Z
Laten we opnieuw beginnen met datgene dat we wél (kunnen) weten.
Social Media zijn geen sales kanaal, net zoals je logo dat ook niet is.
We winden er geen doekjes meer om en stellen dit alvast duidelijk.
Uiteraard kunnen ze indirect bijdragen tot meer verkoop, een hogere opbrengst.

Wat beiden dan wel doen?
Je identiteit versterken en controleren.
Net zoals je logo, maakt social media deel uit van je branding.
Het één versterkt dus het ander.
Beiden zijn tools.
Toch wordt aan die investering in social media veel meer getwijfeld.
We willen opnieuw cijfers!
Aargh.
Daar is hij weer die cijferstress!

De vraag is dus niet of social media evenveel oplevert als een sterk logo.
De vraag is eerder hoe social media én een sterk logo (indirect) kunnen worden ingezet om op termijn meer sales te genereren?
U leest het correct: op termijn.
Want voor zowel de impact van uw logo als de impact van social media heeft u geduld nodig.
Branding is nu eenmaal een project van lange adem.
Dat betekent dat u inderdaad nu moet investeren en niet kan/mag verwachten dat u er onmiddellijk rijk van wordt.

Wij weten dat dat moeilijk is.
Bij de bakker heeft u immers voor €2 dat brood direct in handen.

Zo, dat was het in een notendop.
Nu willen wij graag weten hoe jullie hierover denken. Wij hebben alvast een aanzet gegeven.

Share your opinion!
We like it!

Ohja, en die cijfers … daar hebben we het morgen opnieuw over in onze volgende blog.

Tot de volgende!
Ruth & Wannes

 

 

 

FacebookTwitterMore...